Het voorbeeldenboek werd samengesteld door de themagroep "Oneigenlijk gebruik van lokale wegen in landelijk gebied" in het kader van het Interbestuurlijk Plattelandsoverleg (kortweg 'IPO'). Deze beleidswerkgroep komt samen sinds juni 2009 en legt haar focus op het oneigenlijke gebruik van 'lokale wegen type 3' in landelijk gebied.
Publicatiedatum
Juli 2011
Publicatietype
Studie
Thema's
Inrichting van de open ruimte
Doelgroep
Ruim publiek