Gedaan met laden. U bevindt zich op: Naar een eigenlijk gebruik van plattelandswegen. Voorbeeldenboek aanpak sluipverkeer

Naar een eigenlijk gebruik van plattelandswegen. Voorbeeldenboek aanpak sluipverkeer

Studie
juli 2011
Vlaamse Landmaatschappij
Het voorbeeldenboek werd samengesteld door de themagroep "Oneigenlijk gebruik van lokale wegen in landelijk gebied" in het kader van het Interbestuurlijk Plattelandsoverleg (kortweg 'IPO'). Deze beleidswerkgroep komt samen sinds juni 2009 en legt haar focus op het oneigenlijke gebruik van 'lokale wegen type 3' in landelijk gebied.
Publicatiedatum
Juli 2011
Publicatietype
Studie
Thema's
Inrichting van de open ruimte
Doelgroep
Ruim publiek