Gedaan met laden. U bevindt zich op: Naar een stimulerend kunstopdrachtenbeleid voor de publieke ruimte in Vlaanderen. 8 aanbevelingen voor beleid en praktijk

Naar een stimulerend kunstopdrachtenbeleid voor de publieke ruimte in Vlaanderen. 8 aanbevelingen voor beleid en praktijk

Boek
december 2018
Departement Cultuur, Jeugd en Media
In januari 2014 lanceerde de Vlaamse overheid een oproep voor pilootprojecten kunst in opdracht. Onder het motto ‘Meer dan object’ werden opdrachtgevers en kunstenaars uitgedaagd om nieuwe, eigentijdse pistes te ontwikkelen rond kunst in opdracht voor de publieke ruimte. De projecten werden geselecteerd en begeleid door een stuurgroep. De stuurgroep selecteerde vijf opdrachtgevers, die het engagement aangingen om samen de eigen positie en motivatie als opdrachtgever, maar ook de context waaraan ze hun opdracht wilden verbinden, grondig te analyseren en te bevragen, en hierrond een visie te ontwikkelen. Bij de keuze van de kunstenaars toonden de opdrachtgevers aandacht voor de complexiteit van de publieke ruimte, voor de vele maatschappelijke kwesties die er samenkomen en voor de diversiteit aan hedendaagse kunstvormen. Elke opdrachtgever maakte graag gebruik van de professionele ondersteuning door experten en bemiddelaars, die hun in de verschillende fasen van hun traject werd aangereikt en de dialoog tussen de betrokkenen kneedde op maat van timing en noden in het proces. Door alle stappen in het realisatieproces van de vijf geselecteerde pilootprojecten te documenteren en te delen, werd ook kennis opgebouwd bij alle betrokken actoren.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum
December 2018
Publicatietype
Boek
Thema's
Kunsten
Auteur(s)
An Seurinck, Katrien Laenen, Ilse Roosens, Koen Sels, Nils van Beek, Danielle van Zuijlen & Ronald Van de Sompel
Opmerking

Dee publicatie bestaat uit 2 delen : "Naar een stimulerend kunstopdrachtenbeleid voor de publieke ruimte in Vlaanderen: 8 aanbevelingen voor beleid en praktijk" en "Pilootprojecten Kunst in Opdracht ‘Meer dan object’". Gezamenlijk uitgegeven door het Departement CJM, Kunstenpunt en Team Vlaams Bouwmeester naar aanleiding van de Pilootprojecten Kunst in Opdracht ‘Meer dan Object’