In het Vlaamse Natura 2000-programma is een wetenschappelijke evaluatie voorzien van de Gewestelijke Instandhoudingsdoelstellingen (G-IHD) die in het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 2010 zijn vastgesteld. Gezien de bestaande en nog verwachte impact van klimaatverandering op de Vlaamse natuur, is een van de vragen of de IHD voldoende ‘klimaatrobuust’ zijn. In dit rapport wordt onderzocht in welke mate de IHD bijdragen aan meer ruimtelijke samenhang en dus klimaatrobuustheid van de Vlaamse natuur. Daarbij maken we een onderscheid tussen diverse landschapstypes (getijdennatuur, kustduinen, heiden, graslanden, moerassen en bossen). De impact van versnippering op populaties van soorten en de kwetsbaarheid van verschillende natuurtypen voor biodiversiteitsverlies worden besproken.
Publicatiedatum
Juni 2022
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Kris Decleer, Carine Wils, Jan Wouters, Dirk Maes
Reeks
Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2022 (17)