Het rapport Paelinckx et al. (2009a) ging voor elke in Vlaanderen aanwezige Europees beschermde habitat na welk belang Vlaanderen heeft in de EU-Atlantische of Continentale regio. Dit gebeurde ter voorbereiding van het vaststellen van gewestelijke instandhoudingsdoelen om de regionale gunstige staat van instandhouding te realiseren. De auteurs bepaalden ook voor elk van de Europees beschermde habitatrichtlijngebieden het belang voor elk van de daar aanwezige habitats. In dat rapport was ook aandacht voor het eventuele belang van de habitatoppervlakte buiten het netwerk van habitatrichtlijngebieden. Inmiddels zijn de beschikbare data zowel op niveau Europa als voor Vlaanderen sterk verbeterd. Een update was nodig.
Publicatiedatum
November 2021
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Desiré Paelinckx, Steven De Saeger, Patrik Oosterlynck, Carine Wils
Reeks
Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2021 (40)