Er bestaat een behoefte aan streekeigen materiaal ter restauratie en conservatie van historische gebouwen opgetrokken in Diestiaan ijzerzandsteen. Omwille van het behoud van de streekgebondenheid wil men zo veel mogelijk authentieke bouwmaterialen gebruiken. De meeste, zoniet alle groeven van ijzerzandsteen zijn echter verdwenen en historische ontginningsplaatsen zijn nauwelijks of niet meer gekend. In het eerste deel van deze studie werd een inventaris gemaakt van alle geologische archiefdata die beschikbaar waren m.b.t. het voorkomen van ijzerzandsteen, meer bepaald de ligging van oude groeven of van ontsluitingen, en dit binnen de verbreidingszone van de Formatie van Diest.
Publicatiedatum
Februari 2010
Publicatietype
Rapport
Thema's
Ondergrond en natuurlijke rijkdommen
Auteur(s)
R. Dreesen, M. De Ceukelaire, R. De Koninck
Opmerking

Studie uitgevoerd door VLAKO (VITO) en BGD in opdracht van ALBON, dienst Natuurlijke Rijkdommen