Het natuurrapport vormt het tweede deel van het ecosysteemassessment voor Vlaanderen. Dit assessment legt de basis voor een beleid dat rekening houdt met het behoud en het herstel van biodiversiteit en ecosysteemdiensten. Het eerste deel (Natuurrapport 2014) was een uitgebreide analyse van de toestand en de trend van ecosysteemdiensten in Vlaanderen. Dit tweede deel reikt handvatten aan om met ecosysteemdiensten aan de slag te gaan.

Publicatiedatum Februari 2017
Publicatietype Rapport
Thema's Milieu- en natuurbeleid
Auteur(s) P. Van Gossum, K. Alaerts ,L. De Beck, H. Demolder, L. De Smet, H. Michels, J. Peymen, A. Schneiders, M. Stevens, M. Thoonen, W. Van Reeth, I. Vught