Gedaan met laden. U bevindt zich op: Nieuwe onderwijskwalificaties Dakwerken en Wegenbouw. Advies VLOR

Nieuwe onderwijskwalificaties Dakwerken en Wegenbouw. Advies VLOR

Beleidsadvies
oktober 2023
Vlaamse Onderwijsraad - VLOR
Dit advies gaat over de aanvragen tot erkenning en toevoeging van twee nieuwe onderwijskwalificaties aan het studieaanbod secundair onderwijs, nl. 3de graad arbeidsmarktfinaliteit Dakwerken en 3de graad arbeidsmarktfinaliteit Wegenbouw. Beide aanvragen werden ingediend door de sector (Constructiv, Fonds Bestaanszekerheid Bouw)
Publicatiedatum
Oktober 2023
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Beroepscompetentieprofielen