Advies van de SARC-Vlaamse Sportraad over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan de sportsector in het kader van het noodfonds sport naar aanleiding van de COVID-19-pandemie.

Meer informatie

Publicatiedatum Juli 2020
Publicatietype Beleidsadvies
Thema's Sport