Als insteek voor het regeerakkoord 2019-2024 heeft het Departement Financiën en Begroting na overleg met de betrokken beleidsdomeinen een nota budgettaire ruimte (NBR) gemaakt.
Publicatiedatum
Mei 2019
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Overheidsfinanciën