Gedaan met laden. U bevindt zich op: Omgevingshandhavingsprogramma. Gezamenlijk advies SARO, Minaraad en SERV

Omgevingshandhavingsprogramma. Gezamenlijk advies SARO, Minaraad en SERV

Advies over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het omgevingshandhavingsprogramma, vermeld in artikel 16.2.2 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en artikel 6.1.3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.