Gedaan met laden. U bevindt zich op: Omzetting Europees mobiliteitspakket. Advies MORA

Omzetting Europees mobiliteitspakket. Advies MORA

Beleidsadvies
september 2022
MORA - Mobiliteitsraad van Vlaanderen
Adviesvraag over het voorontwerp van decreet dat wijzigingen aanbrengt aan het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg, de wet van 15 juli 2013 betreffende het goederenvervoer over de weg en de wet van 15 juli 2013 betreffende het reizigersvervoer over de weg. Deze wijzigingen zijn het gevolg van de verplichte omzetting van het Europees Mobiliteitspakket.
Publicatiedatum
September 2022
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Beleid en onderzoek mobiliteit en openbare werken