Het ondernemingsplan beschrijft de doelstellingen die het Departement Buitenlandse Zaken wil realiseren, samen met de acties die daartoe worden opgezet. Het ondernemingsplan van 2015 is het eerste ondernemingsplan van de regeerperiode en bevat daarom een meerjarig aspect. De daaropvolgende jaarlijkse ondernemingsplannen zijn een update en bijsturing. In een ondernemingsplan is de jaarrapportering van het jaar voordien geïntegreerd. Het bevat een beoordeling over de doelstellingen en de vooropgestelde acties. Op 1 januari 2017 veranderde de naam van het Departement Internationaal Vlaanderen in Departement Buitenlandse Zaken.
Publicatiedatum Maart 2020
Publicatietype Ondernemingsplan
Thema's Vlaamse overheid

Vorige edities