Het ondernemingsplan beschrijft de doelstellingen die de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen wil realiseren, samen met de acties die daartoe worden opgezet. Het eerste ondernemingsplan van een regeerperiode bevat een meerjarig aspect. De daaropvolgende jaarlijkse ondernemingsplannen zijn een update en bijsturing. In een ondernemingsplan is de jaarrapportering van het jaar voordien geïntegreerd. Het bevat een beoordeling over de doelstellingen en de vooropgestelde acties.
Publicatiedatum Februari 2021
Publicatietype Ondernemingsplan
Thema's Vlaamse overheid

Vorige edities