Gedaan met laden. U bevindt zich op: Onderwijsdecreet XXXIV. Advies VLOR

Onderwijsdecreet XXXIV. Advies VLOR

Beleidsadvies
september 2023
Vlaamse Onderwijsraad - VLOR
Advies bij het voorontwerp van decreet over het onderwijs XXXIV. De Vlor is tevreden dat dit genummerd onderwijsdecreet grotendeels beantwoordt aan zijn oorspronkelijke doel. Het beperkt zich hoofdzakelijk tot een aantal juridisch-technische correcties en vereenvoudigingen. Een uitzondering daarop is de invoering van een reeks artikelen die betrekking hebben op vrijheidsbeperkende maatregelen. De Vlor waardeert dat er een kader komt voor afzondering en fixatie, maar betreurt dat niet alle onderwijspartners betrokken waren bij het voortraject
Publicatiedatum
September 2023
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Onderwijsbeleid en -regelgeving