De conceptnota bereidt de ontwikkeling van een regelgevend kader voor onderwijsinternaten en hun internen voor.