De Vlor pleit voor: - het behoud van de ‘kleine’ internaten. Door hun kleinschaligheid kunnen ze voor veel internen een thuis betekenen. Zeker voor kwetsbare gezinnen is die nabijheid erg belangrijk; - een inhaalbeweging voor infrastructuur. Veel internaten hebben een verouderde infrastructuur. Zo slapen sommige internen nog in slaapzalen, terwijl er o.a. ter preventie van grensoverschrijdend gedrag, moet gestreefd worden naar aparte kamers; - een afstemming tussen de onderwijsinternaten en de internaten op het snijpunt van Onderwijs en Welzijn bij het beleidsdomein Welzijn. Elke jongere moet beroep kunnen doen op een passende setting.
Publicatiedatum
December 2020
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Onderwijsbeleid en -regelgeving