Gedaan met laden. U bevindt zich op: Onderzoek naar een optimaal instrumentarium in functie van de digitale transformatie van de cultuursector

Onderzoek naar een optimaal instrumentarium in functie van de digitale transformatie van de cultuursector

Rapport
januari 2021
Departement Cultuur, Jeugd en Media
Het doel van deze studie was het bestaande beleidsinstrumentarium kritisch tegen het licht te houden en pistes te verkennen om tot een meer optimale en toekomstgerichte stimulering van de digitale transformatie te komen. Voor deze analyse werd gebruik gemaakt van een analytisch kader uit de transitietheorie: de x-curve van transitie. Dit kader beschrijft niet enkel de verschillende fasen in een transitie, maar biedt ook een kader om te reflecteren over een beleidsinstrumentarium dat optimaal sturing geeft aan transitieprocessen, door zich te richten op vijf uitgangselementen.
Publicatiedatum
Januari 2021
Publicatietype
Rapport
Thema's
Beleid en regelgeving cultuur, jeugd, sport, media en toerisme