Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de mogelijkheden voor het invoeren van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor matrassen. Het is het resultaat van literatuuronderzoek op het vlak van matrassen en UPV, van gesprekken in de productketen matrassen in België (van grondstofproducenten tot afvalverwerkers) en van specifieke (piloot)projecten die in binnen- en buitenland werden/worden uitgevoerd voor selectieve inzameling en recyclage van matrassen.
Publicatiedatum Oktober 2013
Publicatietype Studie
Thema's Afval