Gedaan met laden. U bevindt zich op: Onderzoek naar mogelijke nieuwe bouwconcepten en het effect ervan op het gebruik van oppervlaktedelfstoffen

Onderzoek naar mogelijke nieuwe bouwconcepten en het effect ervan op het gebruik van oppervlaktedelfstoffen

Wat het begrip ‘nieuwe bouwconcepten’ betreft, kan er enerzijds uitgegaan worden van de toepassing van nieuwe constructiewijzen en gebouwvormen en anderzijds van het gebruik van andere, duurzamere en/of milieuvriendelijkere materialen. De behoefte aan primaire oppervlaktedelfstoffen voor deze nieuwe bouwconcepten, is van groot belang voor het huidige en het toekomstige beleid met betrekking tot de oppervlaktedelfstoffen in Vlaanderen. Dit beleid streeft namelijk naar een duurzame ontginning en een zuinige en doelmatige aanwending van de beschikbare oppervlaktedelfstoffen, alsook naar een verhoogd gebruik van volwaardige alternatieven voor de oppervlaktedelfstoffen (vb. secundaire grondstoffen, uitgegraven bodem, hernieuwbare grondstoffen) en naar het maximale gebruik van afvalstoffen en bijproducten met als doelstelling de behoefte aan primaire grondstoffen in te perken.
Publicatiedatum
Mei 2010
Publicatietype
Rapport
Thema's
Ondergrond en natuurlijke rijkdommen
Auteur(s)
An Janssen, Katrien Putzeys, Wim Debacker, Theo Geerken, Karen Allacker, Frank De Troyer
Opmerking

eindrapport opgemaakt ddoor WTCB in samenwerking met VITO en KULeuven in opdracht van ALBON, dienst Natuurlijke Rijkdommen