Het advies geeft een overzicht van de onderzoekstools die een inzicht kunnen geven in de sedimentatieproblematiek van de tijgebonden Durme. Naast een beschrijving van onderzoekstools voorziet het advies een voorlopige indicatieve planning voor onderzoek.