Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de financiering van de Vlaamse regionale televisieomroepen. Er wordt nagegaan of het wenselijk is over te gaan naar een vorm van structurele steunverlening vanuit mediabeleid als (gedeeltelijke) tegemoetkoming voor het uitvoeren van specifieke opdrachten rond bijvoorbeeld informatie, ondertiteling, culturele en sportieve evenementen in de regio.

Lees de publicatie

Publicatiedatum
December 2010
Publicatietype
Rapport
Thema's
Media

Vorige edities