Gedaan met laden. U bevindt zich op: Onroerend erfgoed vanzelfsprekend? Hoe groot is het draagvlak voor onroerend erfgoed in Vlaanderen?

Onroerend erfgoed vanzelfsprekend? Hoe groot is het draagvlak voor onroerend erfgoed in Vlaanderen?

Onderzoeksrapport
februari 2020
Onroerend Erfgoed
In uitvoering van de beleidsnota Onroerend Erfgoed 2014-2019 werd een draagvlakonderzoek gerealiseerd naar wat de burger in Vlaanderen weet, denkt, voelt en doet in zijn relatie t.o.v. het onroerend erfgoed en de zorg hiervoor. De versteviging van het draagvlak bij het grote publiek voor het onroerend erfgoed en het onroerenderfgoedbeleid is immers een belangrijke uitdaging voor de overheid en de partnerverenigingen. Om te weten of draagvlakvergroting wordt bereikt, was een nulmeting noodzakelijk.
Publicatiedatum
Februari 2020
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Archeologie
Auteur(s)
Ingrid Vanhaevre
Reeks
Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed nr. 132