Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ontwerp van besluit tot uitvoering van de artikelen 16 en 17/1 van het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. Advies SARC

Ontwerp van besluit tot uitvoering van de artikelen 16 en 17/1 van het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. Advies SARC

Advies van de SARC-Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de artikelen 16 en 17/1 van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.
Publicatiedatum
Juni 2020
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Jeugd , Sociaal-cultureel werk