Op 1 september 2010 worden een aantal nieuwe ontwikkelingsdoelen voor het kleuteronderwijs en eindtermen voor het lager onderwijs van kracht. Alle ontwikkelingsdoelen en eindtermen waaraan elke basisschool vanaf 1 september 2010 moet werken, zijn in de publicatie opgenomen. Ze geeft ook informatie over het wat en hoe van deze doelen en koppelt de theorie aan de praktijk.

Meer informatie