Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor het gewoon basisonderwijs. Informatie voor de onderwijspraktijk

Ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor het gewoon basisonderwijs. Informatie voor de onderwijspraktijk

Op 1 september 2010 worden een aantal nieuwe ontwikkelingsdoelen voor het kleuteronderwijs en eindtermen voor het lager onderwijs van kracht. Alle ontwikkelingsdoelen en eindtermen waaraan elke basisschool vanaf 1 september 2010 moet werken, zijn in de publicatie opgenomen. Ze geeft ook informatie over het wat en hoe van deze doelen en koppelt de theorie aan de praktijk.
Publicatiedatum
April 2010
Publicatietype
Brochure
Thema's
Basisonderwijs , Eindtermen en ontwikkelingsdoelen