Dit rapport ‘Oostelijke Maalbeekvallei Grimbergen’ is een landinrichtingsplan ter uitvoering van het planprogramma voor landinrichting in de Vlaamse Rand.
Publicatiedatum
September 2018
Publicatietype
Rapport
Thema's
Inrichting van de open ruimte , Milieu- en natuurbeleid