Gedaan met laden. U bevindt zich op: Opleidingsprofielen Koreaans en ICT in een educatieve context. Advies VLOR

Opleidingsprofielen Koreaans en ICT in een educatieve context. Advies VLOR

Beleidsadvies
november 2023
Vlaamse Onderwijsraad - VLOR
Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs die niet gebaseerd zijn op een beroepskwalificatie voor 1 februari 2024. De Vlaamse Regering bepaalt de opleidingsprofielen voor de basiseducatie en voor het secundair volwassenenonderwijs, op voordracht van de pedagogische begeleidingsdiensten van het volwassenenonderwijs en Ligo. De Vlor geeft advies over de voorgedragen opleidingsprofielen die niet gebaseerd zijn op een erkende beroepskwalificatie.
Publicatiedatum
November 2023
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Volwassenenonderwijs