Advies over het voorontwerp van decreet tot oprichting van een Vlaams Mensenrechteninstituut.
Publicatiedatum
Januari 2022
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Gelijke kansen en diversiteit