Opvoedingsondersteuning focust zich vaak op gezinnen met jonge kinderen. Investeren in de vroege levensperiode van kinderen is van groot belang. Anderzijds houdt opvoeden niet op wanneer kinderen zes of twaalf jaar zijn. Opvoedingsondersteuning is er ook voor ouders van jongeren. Vanuit haar opdracht inzake kennisverzameling en -verspreiding, ging EXPOO op zoek naar toonaangevende rapporten en documentatie over opvoedingsondersteuning bij ouders van jongeren. Deze themabundel geeft een beknopt overzicht van de huidige situatie van opvoedingsondersteuning voor ouders van jongeren. Behoeften en aanbod voor deze doelgroep worden in kaart gebracht.
Publicatiedatum Oktober 2014
Publicatietype Rapport
Thema's Kinderen en jongeren , Gezin en samenleving
Auteur(s) EXPOO
Reeks Themabundel
Doelgroep Ruim publiek