Met de Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft Europa tegen eind 2015 een goede oppervlaktewatertoestand en een goede grondwatertoestand tot doel gesteld in alle Europese wateren. Om van een goede oppervlaktewatertoestand te kunnen spreken moeten zowel de ecologische als de chemische toestand van het water goed zijn. De chemische toestand is afhankelijk van de mate waarin verontreinigende stoffen in het water voorkomen. De ecologische toestand wordt gemeten aan de hand van het biologisch leven, zoals ondermeer het visbestand. Om een goede ecologische toestand en dus gezonde dier- en plantengemeenschappen te behalen zijn niet alleen de fysischchemisch aspecten belangrijk, maar ook de structuurkenmerken van de rivier.

Publicatiedatum December 2008
Publicatietype Rapport
Thema's Natuur en bos
Auteur(s) Frans Ollevier, Maarten Stevens, Jef Guelinckx, Els Cuveliers, Jan Breine, Claude Belpaire
Reeks INBO.R.2008.39