Het boek neemt de lezer mee op de (onder)zoek(s)tocht die zestig ouders, tien procesbegeleiders en zes wetenschappers in vijf onderzoeksgroepen in Vlaanderen samen ondernomen hebben. Het project Ouders als Onderzoekers, ontstaan vanuit het Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning Gent, is een nieuwe praktijk in opvoedingsondersteuning.