Gedaan met laden. U bevindt zich op: Over het groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Gezamenlijk advies SARO, Minaraad, MORA, SALV, SARC, SARIV, Vlaamse Woonraad, Vlabest en VRWI

Over het groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Gezamenlijk advies SARO, Minaraad, MORA, SALV, SARC, SARIV, Vlaamse Woonraad, Vlabest en VRWI

Op 4 mei 2012 werd het Groenboek ‘Vlaanderen in 2050: mensenmaat in een metropool?’ door de Vlaamse Regering als discussiedocument goedgekeurd. Het voorliggende advies is een gemeenschappelijk advies van de SARO, Minaraad, MORA, SALV, SARC, SARIV, Vlaamse Woonraad, Vlabest en VRWI.