Op 4 mei 2012 werd het Groenboek ‘Vlaanderen in 2050: mensenmaat in een metropool?’ door de Vlaamse Regering als discussiedocument goedgekeurd. Het voorliggende advies is een gemeenschappelijk advies van de SARO, Minaraad, MORA, SALV, SARC, SARIV, Vlaamse Woonraad, Vlabest en VRWI.
Publicatiedatum
November 2012
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Ruimtelijk beleid