Gedaan met laden. U bevindt zich op: Overleg Flexibel Storten. Deelrapport 33. Analyse van de stroomsnelheid in de Westerschelde bij veranderende bodemmorfologie op mesoschaal

Overleg Flexibel Storten. Deelrapport 33. Analyse van de stroomsnelheid in de Westerschelde bij veranderende bodemmorfologie op mesoschaal

In voorliggend rapport worden de resultaten gepresenteerd van zelf uitgevoerde modelsimulaties. De simulaties werden uitgevoerd met als doel het effect van de veranderende morfologie op de stroomsnelheden in de Westerschelde te achterhalen. De resultaten worden voorgesteld op mesoschaal en dienen als achtergrond voor de jaarlijkse opvolgingsrapporten van de stroomsnelheden op de plaatrandstortzones. In het concluderend hoofdstuk wordt hier dan ook de nodige aandacht aan geschonken.
Publicatiedatum
September 2023
Publicatietype
Rapport
Thema's
Scheepvaart, waterwegen en zeewezen
Auteur(s)
Goossens, M., Vos, G., Plancke, Y.
Reeks
WL Rapporten 00_031_33