Gedaan met laden. U bevindt zich op: Overleg Flexibel Storten. Opvolgingsrapport 17. Periode januari 2019 – januari 2020

Overleg Flexibel Storten. Opvolgingsrapport 17. Periode januari 2019 – januari 2020

Naast de zelf uitgevoerde modelsimulaties, worden in voorliggend rapport resultaten gepresenteerd van metingen van stroomsnelheden. Deze metingen werden uitgevoerd door de Meetadviesdienst van Rijkswaterstaat Zee en Delta. Op basis van de gemodelleerde stromingspatronen blijkt dat zowel voor Hooge Platen West, Hooge Platen Noord als de Plaat van Walsoorden het ‘schaduweffect’ van de stortingen, dat initieel langs enkele raaien tot uiting kwam, na verloop van tijd is afgenomen. De luwe zones ontstaan aan de lijzijde van de aangebrachte zandlichamen nemen af ten gevolge van erosie van het gestorte materiaal, echter wordt in de meeste gevallen wel een netto afname van de stroomsnelheden verwacht ten opzichte van de situatie voor de plaatrandstoringen.
Publicatiedatum
November 2023
Publicatietype
Rapport
Thema's
Scheepvaart, waterwegen en zeewezen
Auteur(s)
M. Goossens, Y. Plancke, G. Van Holland
Reeks
WL Rapporten 00_031_35