Gedaan met laden. U bevindt zich op: Pact 2020. Een nieuw toekomstpact voor Vlaanderen - 20 doelstellingen

Pact 2020. Een nieuw toekomstpact voor Vlaanderen - 20 doelstellingen

Brochure
januari 2009
Vlaamse Regering 2009-2014
Het Pact 2020 weerspiegelt de gezamenlijke langetermijnvisie, -strategie en -acties van de Vlaamse regering en de sociale partners. Het Pact van Vlaanderen bevat doelstellingen met concrete streefcijfers. Het Pact wil onder andere meer mensen aan de slag krijgen, een betere levenskwaliteit creëren en een efficiënt en doeltreffend bestuur verzekeren.
Publicatiedatum
Januari 2009
Publicatietype
Brochure
Thema's
Economie en ondernemen , Energie , Natuur en milieu , Overheid , Toekomstvisie , Welzijn, gezondheid en gezin , Werken
Auteur(s)
Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid 2009-2014
Reeks
Vlaanderen in Actie