Het Pact 2020 weerspiegelt de gezamenlijke langetermijnvisie, -strategie en -acties van de Vlaamse regering en de sociale partners. Het Pact van Vlaanderen bevat doelstellingen met concrete streefcijfers. Het Pact wil onder andere meer mensen aan de slag krijgen, een betere levenskwaliteit creëren en een efficiënt en doeltreffend bestuur verzekeren.

Publicatiedatum Januari 2009
Publicatietype Brochure
Thema's Werken , Welzijn, gezondheid en gezin , Overheid , Natuur en milieu , Energie , Economie , Toekomstontwikkeling
Reeks Vlaanderen in Actie