Gedaan met laden. U bevindt zich op: Panoramaheuvel in Hedwige-Prosperpolder. Invloed op waterbeweging in het geoptimaliseerd RIP

Panoramaheuvel in Hedwige-Prosperpolder. Invloed op waterbeweging in het geoptimaliseerd RIP

In dit advies wordt een bijkomend scenario onderzocht voor de inrichting van de Hedwige-Prosperpolder, waarbij een panoramaheuvel in de NW hoek van de polder wordt aangelegd. Tegelijkertijd wordt het laatste restant van de Sieperdadijk verwijderd. Dit scenario is vergeleken met een referentietoestand van het geoptimaliseerd Rijksinpassingsplan (RIP). Er is onderzocht in hoeverre dat de waterbeweging in de hele polder door de inplanting van een panoramaheuvel en het verwijderen van een laatste stuk Sieperdadijk beïnvloed wordt. Het inpassen van een panoramaheuvel in de NW hoek van de Hedwigepolder heeft enkel een lokaal effect op de waterbeweging in de gehele polder. Het verwijderen van het laatste stuk Sieperdadijk heeft echter grotere invloed op de waterbeweging achteraan de polder. Meer water kan de achterkant ter hoogte van het Sieperdaschor bereiken. Hierdoor liggen de maximale stroomsnelheden langsheen de panoramaheuvel tijdens maximale vloed springtij veel hoger in vergelijking met de referentie. In het ontwerp van de Panoramaheuvel zoals deze in ht bestek is opgenomen, blijkt dat daar al rekening mee gehouden is. In het model worden stroomsnelheden rond de 1 m/s waargenomen net langs (Z en ZO) de panoramaheuvel. In een scenario met het inpassen van een panoramaheuvel (en zonder verwijderen van het stuk Sieperdadijk) in het originele RIP door Smolders et al. (2019) werden deze hoge stroomsnelheden niet waargenomen. Als eventuele mitigerende maatregelen zijn verschillende opties mogelijk: - in het huidige scenario kan de basis van de panoramaheuvel verstevigd worden tegen erosie. (Deze optie is dus al opgenomen in het bestek). Een andere mogelijkheid is dat bij het afgraven van het stuk Sieperdadijk ervoor gezorgd moet worden dat de komberging ter plaatse niet te groot wordt. Dit kan gerealiseerd worden door het afgraven te beperken tot de schorhoogte van het naastliggende Sieperdaschor. Als laatste voorgestelde optie kan ook de panoramaheuvel meer naar achteren in de polder geplaatst worden zodat er geen of weinig water achterdoor moet passeren. De laatste twee opties kunnen best bevestigd worden door bijkomend scenario onderzoek!
Publicatiedatum
Mei 2021
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Scheepvaart, waterwegen en zeewezen
Auteur(s)
S. Smolders, Y. Plancke, F. Mostaert
Reeks
WL Rapporten 19_006_2