De publicatie behandelt de evolutie van de particuliere uitgaven van Vlaamse en Waalse gezinnen in de periode 1999-2010, voor diverse producten ('goederen en diensten') die in de maatschappij worden aangeboden door diverse soorten instanties. Op basis van gegevens van de Belgische huishoudbudgetenquêtes wordt een eenvoudige macroanalyse gemaakt in termen van de gemiddelde reële uitgaven per maand voor 6 hoofdcategorieën: huisvesting, voeding/kleding, vervoer/communicatie, persoonlijke diensten, bankdiensten/verzekeringen/belastingen en sparen. Wat leert de analyse ons over de betekenis van de particuliere uitgaven als onderdeel van de welvaart? In welke mate zijn de uitgaven ongelijk verdeeld, in relatie tot de verdeling van activiteiten en geldelijke inkomens? Neemt de ongelijkheid in uitgaven de voorbije jaren toe? Levert de analyse bruikbare resultaten voor de beleidsdiscussie?
Publicatiedatum Juni 2014
Publicatietype Studie
Thema's Gezin en samenleving
Auteur(s) Walter Van Dongen
Reeks SVR - Webartikel 2014/5