Gedaan met laden. U bevindt zich op: Peiling burgerzin en burgerschapseducatie in de derde graad secundair onderwijs

Peiling burgerzin en burgerschapseducatie in de derde graad secundair onderwijs

In maart 2016 werden de vakoverschrijdende eindtermen met betrekking tot burgerzin en burgerschapseducatie gepeild in de derde graad aso, bso, kso en tso. Zowel kennis inzake burgerzin als attitudes kwamen aan bod. In totaal namen 4113 leerlingen uit 166 secundaire scholen in Vlaanderen deel. De brochure bevat de resultaten van deze peiling.
Publicatiedatum
Juli 2017
Publicatietype
Brochure
Thema's
Secundair onderwijs , Eindtermen en ontwikkelingsdoelen