Gedaan met laden. U bevindt zich op: Peiling Informatieverwerving en –verwerking in het basisonderwijs. Werkseminarie na de peiling

Peiling Informatieverwerving en –verwerking in het basisonderwijs. Werkseminarie na de peiling

De Vlaamse overheid organiseert jaarlijks peilingen in het basis- en secundair onderwijs. Hierdoor krijgen de overheid en scholen een zicht op de mate waarin scholen met hun leerlingen ontwikkelingsdoelen nastreven en eindtermen bereiken. De achtergrondvragen die tijdens dit onderzoek gesteld worden, zorgen voor belangrijke informatie over de context waarin dit gerealiseerd wordt. De resultaten van de peilingen leveren dus heel wat informatie die een bron zijn voor verder overleg over de onderwijskwaliteit in Vlaanderen. Daarom wordt na elk colloquium waarop de resultaten van de peiling bekendgemaakt worden, een werkseminarie georganiseerd met vertegenwoordigers uit het onderwijsveld. Dit debat resulteert in een brochure waar alle betrokken onderwijsactoren mee aan de slag kunnen om hun praktijk te optimaliseren.
Publicatiedatum
November 2014
Publicatietype
Brochure
Thema's
Eindtermen en ontwikkelingsdoelen , Basisonderwijs