De brochure bevat de resultaten van de peiling over Nederlands in het lagere onderwijs. De vaardigheden lezen en luisteren werden onderzocht. Peilingsonderzoek gaat bij een representatieve steekproef van scholen en leerlingen na of voldoende leerlingen de eindtermen beheersen.