Gedaan met laden. U bevindt zich op: Peiling PAV. In het 6e jaar bso.

Peiling PAV. In het 6e jaar bso.

Deze brochure bevat de resultaten van de peiling PAV in de derde graad beroepssecundair onderwijs (bso). Deze peiling ging na of de leerlingen uit het bso op het einde van het tweede jaar van de derde graad over de nodige kennis en vaardigheden beschikken om functionele lees-, luister- en rekentaken te kunnen uitvoeren en om op een functionele manier informatie te verwerven en verwerken zoals vooropgesteld wordt in de eindtermen PAV.