Het rapport geeft een overzicht van de aanwezigheid van perfluorverbindingen in het drinkwater in Vlaanderen op basis van een meetcampagne in 2021. Op vraag van de Vlaamse Milieumaatschappij onderzochten de waterbedrijven van juni tot en met september 2021 het drinkwater op PFAS. Hieruit blijkt dat het Vlaamse drinkwater voldoet aan de Europese norm voor de 20 meest relevante individuele PFAS (PFAS-20). Bij geen enkele analyse wordt de Europese drinkwaternorm van 100 nanogram per liter voor PFAS-20 overschreden. Het is aangewezen dat de waterbedrijven de meetinspanningen gericht verderzetten en de opties in kaart brengen om de concentraties te doen dalen of minstens niet te laten oplopen.
Publicatiedatum
Januari 2022
Publicatietype
Rapport
Thema's
Bodem , Water