Het project ‘Permanente Inventarisatie van de Natuurreservaten aan de Kust’ werd in opdracht van het agentschap voor Natuur en Bos opgestart in 2007 met als doel de natuurwaarden aan de kust op een meer systematische manier in kaart te brengen. Een eerste fase van drie jaar liep tot 2010. In die periode werd de methodiek op punt gezet en werd een eerste inventarisatieronde uitgevoerd. Het project PINK II vormt een verderzetting van de belangrijkste onderdelen, maar omvat ook een aantal specifieke onderwerpen zoals exoten en sprinkhanen.
Publicatiedatum September 2015
Publicatietype Onderzoeksrapport
Thema's Natuur en bos
Auteur(s) Sam Provoost, Wouter Van Gompel, Edward Vercruysse, Jo Packet, Luc Denys
Reeks INBO.R.2015.8890955