Vlaanderen kent een relatief lage werkzaamheidsgraad voor personen met een arbeidshandicap in Europees perspectief en deze werkzaamheidsgraad blijft relatief stabiel. Bovendien gaat deze lage werkzaamheidsgraad gepaard met een relatief hoge werkloosheidsgraad. Dat lijkt er op te wijzen dat personen die willen participeren op de arbeidsmarkt met drempels worden geconfronteerd. In de studie worden een aantal buitenlandse goede praktijken toegelicht. Cases uit Zweden, Finland, Nederland en Frankrijk bieden inspiratie voor Vlaanderen. De studie toont hoe innovatie en digitalisering voor personen met een arbeidshandicap deuren kunnen openen naar participatie op de arbeidsmarkt, maar ook de uitdagingen die dat met zich meebrengt.
Publicatiedatum Oktober 2020
Publicatietype Onderzoeksrapport
Thema's Gelijke kansen arbeidsmarkt , Loopbaan , Toegang tot de arbeidsmarkt
Auteur(s) Miet Lamberts, Veerle Buffel, Dries Van Herreweghe