Sinds 1 januari 2015 beheren alle openbare diensten, zoals de gemeenten, hun terreinen pesticidenvrij. Ook voor bedrijven geldt een beperking op het pesticidengebruik. De leidraad bevat aanbevelingen en tips om pesticidenvrij te beheren en te ontwerpen.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum
November 2015
Publicatietype
Leidraad
Thema's
Natuur en milieu