Het rapport geeft een overzicht van de aanwezigheid van perfluorverbindingen in de bronnen bestemd voor de productie van drinkwater op basis van een meetcampagne uitgevoerd door de waterbedrijven in 2021.
Publicatiedatum
Juni 2022
Publicatietype
Rapport
Thema's
Bodem , Drinkwater