Het doel van het onderzoek is te komen tot een overzicht van de ideeën, ambities en standpunten met betrekking tot een mogelijke toekomst voor Parking C en de Romeinsesteenweg.
Publicatiedatum
November 2021
Publicatietype
Rapport
Thema's
Ruimtelijke planning