De folder licht het platform voor immaterieel cultureel erfgoed toe. Immaterieel cultureel erfgoed (ICE) is niet-tastbaar erfgoed. Het zijn gewoontes, gebruiken, kennis en praktijken die een groep mensen overerfde of die historisch gegroeid zijn. Het platform toont de rijkdom van dit erfgoed in Vlaanderen en hoe groepen mensen dit erfgoed koesteren.
Publicatiedatum
Oktober 2012
Publicatietype
Folder
Thema's
Cultureel erfgoed