Het rapport onderzoekt waar Vlaanderen staat met de productie van vleeskippen in het algemeen en van meerwaardevleeskippen in het bijzonder. De volgende vragen komen aan bod: Welke ketens bestaan er in Vlaanderen naast de biologische productie en de meer gangbare productie en welk aandeel eisen ze op? Hoe kunnen die in kaart worden gebracht? Is er nog groeipotentieel? Hoe is de situatie in Nederland en Duitsland en zijn er mogelijkheden voor export? Is het potentieel voldoende groot om er in Vlaanderen specifieke actie of promotie rond te voeren?

Publicatiedatum Juli 2015
Publicatietype Rapport
Thema's Landbouwbedrijven , Dieren