Gedaan met laden. U bevindt zich op: Project Algemene Vakken (PAV). Werkseminarie na de peiling

Project Algemene Vakken (PAV). Werkseminarie na de peiling

Uit een peiling van de algemene vakken in het zesde jaar bso in 2014 bleek dat nog geen 40 procent van de leerlingen uit het tweede jaar van de derde graad bso de eindtermen voor functionele leesvaardigheid (38%), functionele luistervaardigheid (39%) en functionele rekenvaardigheid (39%) haalde. Voor functionele informatieverwerving en –verwerking was het resultaat met 62 procent iets beter. In een werkseminarie met alle onderwijsactoren werd er over deze resultaten nagedacht en gezocht naar punten om ze op termijn te verbeteren. De brochure bevat hiervan een weerslag.
Publicatiedatum
Juli 2015
Publicatietype
Brochure
Thema's
Secundair onderwijs , Eindtermen en ontwikkelingsdoelen