In de valleien van de Zenne, de Woluwe en de Trawool is de open ruimte schaars. Grote stedelijke ontwikkelingen en verkeersaders zoals de E19, de R0, de Woluwelaan en de Luchthavenlaan verdringen er de open ruimte en de natuur. De Woluwe en de Trawool krijgen te weinig ruimte en het risico op wateroverlast neemt toe. Het project Woluwe-Trawool-Floordambos zoekt naar kansen om het tij te keren. We willen beken meer ruimte geven en grote natuurgebieden via de beken verbinden. Het is een project op maat van een randstedelijk gebied. Groene bermen langs grote infrastructuren horen bij zo’n project. Ook samenwerken met projectontwikkelaars en het meedenken over grote infrastructuurprojecten maken hier deel van uit. Meer en betere verbindingen maken voor mens en dier is daarbij erg belangrijk.
Publicatiedatum
September 2021
Publicatietype
Brochure
Thema's
Inrichting van de open ruimte